Llengües

Oferta Educativa

Cicle formatiu tècnic superior comerç internacional (LOE)

Exportar és oferir nous camins i noves oportunitats de negoci que eixamplen l’horitzó de l’empresa

Família Professional: Comerç i Màrqueting
Durada: 2000 hores, distribuides en 2 cursos acadèmics
Horari: 1 grup al matí ( de 8h a 14h) i un altre a la tarda (de 15h a 21h)
Preu en concepte de matrícula i material: 360 euros de matrícula + 84,95 euros de material

 

Segur que t’interessa!

 • T’agradaria treballar en l’àmbit del comerç internacional?
 • Voldries viatjar, conèixer diferents cultures i  negociar  amb altres països?
 • Et faria il·lusió crear la teva pròpia empresa?

En aquest cicle rebràs una formació teòrica i pràctica de qualitat, entrant en contacte amb un sector econòmic que valora l’emprenedoria i la creativitat, la capacitat de relacionar-se internacionalment i la inquietud per conèixer món.

Aquest cicle et permetrà:

 • Treballar en empreses amb presència i activitat en l’àmbit internacional.
 • Aprendre a importar, exportar, negociar i utilitzar  les darreres tècniques,  mitjans informàtics i aplicacions existents al mercat.
 • Utilitzar i aprofundir en el coneixement de les llengües estrangeres com l'anglès, el francès i l’alemany,  imprescindibles per a aconseguir una feina de qualitat. (enllaç llengües estrangeres)
 • Realitzar  pràctiques professionals en empreses a Catalunya(enllaç empreses) i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa ERASMUS+

Sortides professionals

Tècnic en comerç exterior, en logística i emmagatzematge. Administratiu dels departaments de comerç, transport i màrqueting internacional. Tècnic en vendes i compres.

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè creiem en la Formació Professional
 • Vam ser el primer centre on es va dissenyar i implantar aquest cicle. Portem 26 anys impartint el cicle de Comerç Internacional
 • Amb un curs addicional pots tenir el títol de tècnic en transport i logística
 • Podràs optar per la Formació Dual
 • Col·laborem amb un ventall ampli d’empreses, on els estudiants fan pràctiques.
 • Conferències i tallers amb empresaris del sector.
 • Visitem els entorns més propers a l’àmbit internacional: port, aeroport, magatzems d’empreses importants
 • Rebem i enviem estudiants a altres països
 • Borsa de treball
 • Convenis amb diversos centres internacionals on podràs desenvolupar les teves pràctiques

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Haver superat la prova d'accés a CFGS i tenir 19 anys.
 • Més informació a la web de la Generalitat.

 Continguts Del Cicle

MÒDUL PROFESSIONAL

HORES 1R CURS

HORES 2N CURS

 

 

 

M1 Gestió administrativa del comerç internacional

231

 

M2 Finançament internacional

 

99

M3 Mitjans de pagament internacionals

 

99

M4 Gestió econòmica i financera de l’empresa

132

 

M5 Transport internacional de mercaderies

132

 

M6 Logística d’emmagatzematge

132

 

M7 Màrqueting internacional

 

132

M8 Sistema d’informació de mercats

 

99

M9 Negociació internacional

 

99

M10 Comerç internacional digital

 

66

M11 Anglès

132

132

M12 Segona llengua estrangera

132

99

M13 Formació en centres de treball

 

350

M14 Projecte de comerç internacional

 

66

M15 Formació i orientació laboral

99

 

 

Mòdul 1 Gestió administrativa del comerç internacional  231 hores

 

Amb aquest mòdul tindràs visió general dels instruments que s’utilitzen en els mercats exteriors, l’operativa per a la  gestió de les importacions i les exportacions , així com  els aspectes que caracteritzen el món global en el que es desenvolupa l’activitat de la major part de les empreses i institucions.

Mòdul 2 Finançament Internacional    99 hores

En aquest mòdul coneixeràs les eines de finançament d'operacions de comerç internacional que són essencials per assegurar la rendibilitat de les operacions.

La gestió de riscos de canvi, de tipus d'interès o el tracte imprescindible amb institucions de crèdit privades i oficials, són aspectes a tractar en aquest mòdul

Mòdul 3 Mitjans de Pagament Internacionals   99 hores

Aprendràs a gestionar i realitzar pagaments internacionals de manera senzilla i eficient tant en l’àmbit privat com d’empresa.

Mòdul 4 Gestió econòmica i financera de l’empresa  132 hores

Aprendràs les eines principals per tal de gestionar una empresa des del punt de vista de la tresoreria, la comptabilitat, l’anàlisi del risc de inversions etc...

També obtindràs eines per tal de desenvolupar les teves aptituds emprenedores.

Mòdul 5 Transport Internacional de Mercaderies  132 hores

En aquest mòdul aprendràs a organitzar i gestionar el procés de distribució internacional de mercaderies per via terrestre, aèria i marítima, de manera que el lliurament s'efectuï en la forma i els terminis establerts.

També  s’inclouran temes d’actualitat fent referència a la situació de cada transport a Catalunya i a Europa i resta de països  així com les perspectives de futur.

Mòdul 6 Logística d'emmagatzematge  132 hores

En aquest mòdul tractarem  tot allò relacionat amb els règims d'emmagatzematge, l'organització dels espais i del procés d'emmagatzematge i la gestió i supervisió dels estocs.

Us volem donar les eines per desenvolupar les vostres capacitats de planificació, organització i presa de decisions estratègiques per una eficient gestió logística.

Mòdul 7  Màrqueting internacional  132 hores

L’objectiu general és proporcionar un coneixement global del significat del màrqueting internacional i establir uns continguts  pràctics de cadascun dels elements que configuren el mix en la seva  planificació.

S’aplica la metodologia finlandesa TiimiAkatemia, que es basa en un aprenentatge experiencial.. Els continguts  es van incorporant  mitjançant casos reals de l’entorn empresarial i de les institucions internacionals i així  s’assoleix un   resultat d’aprenentatge més eficaç.

Mòdul 8  Sistema d’informació de mercats  99 hores

Duràs a terme totes les fases d’una investigació comercial fent servir tant eines genèriques de l’Office com eines específiques de la Investigació com el Gandia Barbwin.

Mòdul 9  Negociació Internacional  99 hores

La negociació empresarial és imprescindible per tal de dur a bon port les operacions de comerç internacional, ja sigui des del punt de vista jurídic i legal en la confecció de contractes, com en el coneixement de les diferents estratègies i cultures negociadores

Mòdul 10  Comerç Internacional Digital  66 hores

En aquest mòdul professional aprendràs el funcionament de la xarxa internet amb els diferents protocols: correu, transferència d’arxius, etc. Per una altra banda,  coneixeràs com fer una pàgina web amb Wordpress, així com una botiga online amb Prestashop.

Per conèixer les funcions que fa un Community Manager per promocionar internacionalment una empresa, utilitzaràs les xarxes socials:  Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Instagram i altres eines de relació amb els clients (per exemple MailChimp).

Sabràs com s’anuncien les empreses a Google (SEO, SEM) i com s’analitzen els resultats (GoogleAnalytics).

Al final estaràs preparat per fer un Pla de Màrqueting Digital.

M11  Llengua Estrangera ( Anglès)

En aquest mòdul l’alumne aprèn diferents tipus de situacions que es trobarà a la seva vida professional i a  ampliar el nivell de coneixement que té del món de l’empresa. així com les diferencies culturals en el món de les relacions Internacionals.

Les activitats són  una barreja de tasques comunicatives -tant orals com escrites- més habituals al lloc de treball (rebre els clients, agafar el telèfon, escriure emails, viatjar a l'estranger, parlar dels serveis que ofereix la teva empresa, entrevista de feina, entre d’altres),  i de visionats  sobre temes propis del seu mòdul.

La majoria de les activitats d’expressió oral consistiran en simulacions en parelles de situacions pròpies del món de la empresa i de  les relacions comercials .  Els alumnes  aprendran gran quantitat de vocabulari i expressions relacionades amb la seva especialitat.

M12  Segona Llengua Estrangera (francès)

Aquest mòdul és una introducció a la llengua i cultura francòfones aplicada al món professional.  Aprendràs a resoldre amb èxit les situacions de comunicació més habituals al lloc de treball (rebre els clients, agafar el telèfon, escriure emails, viatjar a l'estranger, parlar dels serveis que ofereix la teva empresa etc.), en adquirint simultàniament les estructures bàsiques del francès. No es requereix nivell previ. 

M12 Segona Llengua Estrangera (alemany)

Aquest mòdul és una introducció a la llengua i cultura alemanyes aplicada al món professional. Aprendràs a resoldre amb èxit les situacions de comunicació més habituals al lloc de treball (atenció telefònica, rebre clients, comunicació escrita , informació sobre els serveis que ofereix la teva empresa, viatjar a l’estranger, etc) en adquirint simultàniament les estructures bàsiques de l’alemany . No es requereix nivell previ i des de l’inici es treballaran totes les destreses.

M13 Formació i Orientació Laboral  99 hores

Aquest mòdul  et permet aprendre de forma pràctica com cercar feina (projecte professional, currículums, cartes de presentació…), conèixer les principals formes de contractació, entendre els conceptes bàsics d’un rebut salarial i en matèria de prevenció i riscos laborals què han de complir les empreses del sector del comerç internacional.

M14 Projecte de Comerç Internacional 66 hores

L’eina d’aprenentatge és un projecte en forma d’iniciativa empresarial i un team company que el definim al  llarg del primer trimestre. L’alumne treballa i comparteix idees, pensaments i experiències. L’elaboració del supòsit es desenvolupa a través de projectes amb la possibilitat de suport del tutor d’empresa.

El tutor del centre conjuntament amb els professors exerceixen de coachers de l'alumnat. No li diem el que cal fer, però li ensenyem les eines necessàries per prendre decisions.

M16 Negociació internacional en l’àmbit de l’empresa (francès)

Aquest mòdul consolida i amplia les estructures gramaticals i situacions  comunicatives bàsiques adquirides al mòdul 12.  Es centra en la comercialització i lliurament d'un producte o servei (petició i seguiment de comandes, gestió de reclamacions etc.) i la seva presentació i difusió comercial.

M16 Negociació internacional en l’àmbit de l’empresa (alemany)

Aquest mòdul consolida i amplia les estructures gramaticals i situacions comunicatives bàsiques adquirides al mòdul 12. Es centra en la comercialització i lliurament d'un producte o servei (petició i seguiment de comandes, gestió de reclamacions etc.) i la seva presentació i difusió comercial.

M17  Llengua Estrangera ( Anglès):

En aquest mòdul l’alumne aprèn a  identificar la documentació habitual en les transaccions internacionals, conèixer l´origen i significat dels incoterms , gestionar els mètodes de pagament ,  reclamar impagats al telèfon i per correspondencia, contractar mitjans de transport i dur a terme presentacions de productes així com simulacions de reunions, negociacions i conferències.

Back to Top