Llengües

  • Català
  • English
  • Deutsch
  • Castellano

Serveis

Els nostres serveis

•Xarxa Impuls FP: ACTIVA, INNOVAORIENTA, EMPRÈN, CATSKILLS, FUTURA, EMPRESA   de transferència del coneixement escola-empresa amb projectes empresarials reals

impulsFP activafp innovafp orientafp emprenfp catskills catskills

 

Acreditació de competències professionals a treballadors/es que volen veure reconeguda la seva experiència

•Formació DUAL conjuntament amb les empreses i institucions

•Aplicació de mesures flexibilitzadores per la formació contínua de treballadors/es en actiu

eECAT Learning de suport a l’alumnat i treballadors

•Ens obrim al món facilitant la mobilitat d’alumnes, professorat i el personal de les empreses

•Posem a disposició de les empreses una borsa de treball online (Opportinity Box) amb els millors candidats

borsatreball.lluisacura.cat (Opportunity Box)

Selecció d’alumnes amb el perfil més adequat per l’empresa

•Portem experts/es de l’àmbit empre-sarial o institucional a l’aula

•Proposem fórmules de col·laboració i finançament amb avantatges fiscals, menció especial al lloc web i xarxes socials

Back to Top