Llengües

Institut

Espai de Llengües Estrangeres

Els idiomes t’obren un món de possibilitats

El domini de llengües estrangeres és primordial per aconseguir una bona inserció laboral i per tant una de les principals exigències del nostre centre. Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar pràctiques laborals a l’estranger, experiència que facilita el contacte amb el  sector laboral, potencia les relacions interculturals i impulsa l’aprenentatge d’altres llengües.

Oferim  tres llengües estrangeres:

Anglès: s’imparteix a tots els cicles. El disseny curricular exigeix els alumnes que vulguin cursar cicles formatius superiors que tinguin el nivell d’anglès equivalent a batxillerat.

Francès  i  Alemany: s’imparteixen com a segona llengua estrangera i no es  requereixen  coneixements previs.

Metodologia

  • Ensenyament comunicatiu i eminentment pràctic.
  •  Ensenyament dirigit a practicar les habilitats lingüístiques necessàries dins del món laboral.
  •  Per ajudar a aconseguir els nivells adequats es treballa en grups de 15 alumnes com a màxim.

Recursos

  • Utilització de les noves tecnologies enfocades a l’aprenentatge dels idiomes:
  • Aula d’informàtica amb software especialitzat de cada idioma: aquesta aula disposa de 14 ordinadors multimèdia, amb CD-ROM, auriculars i micròfons individuals.
  • Accès a Internet i a la Intranet del centre.
  • Material de suport: revistes, videos en prèstec,....

Back to Top