Llengües

Secretaria

Tramitació de títols acadèmics

Per començar a tramitar el títol acadèmic (estudis cursats del 1995/1996 en endavant) heu d'omplir el següent formulari:

>> FORMULARI <<

  • IMPORTANT: Ompliu només el formulari quan tingueu intenció de pagar les taxes del títol (GM i BATX 66,90€, GS 74,95€ i duplicats 16,55€), ja que el full de pagament és personalitzat i caduca al cap d'uns dies, per tant s'ha de fer el pagament com abans millor.

DOCUMENTS D'IDENTITAT VÀLIDS PER A LA IDENTIFICACIÓ D'ALUMNES

1.- Alumnes de nacionalitat espanyola:

- DNI en vigor

2.- Alumnes nacionals d’un estat membre de la UE:

- Carta d'identitat de l’estat membre de la UE en vigor
- Passaport en vigor

Els estats membres de la UE són els següents:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es

3.- Alumnes nacionals d’un estat no membre de la UE:

- NIE: s'ha d'acreditar necessàriament mitjançant la targeta de residència en vigor
- Passaport en vigor

Si un alumne té doble nacionalitat, i una d’aquestes nacionalitats és l’espanyola, s’ha d’identificar sempre amb el DNI en vigor.

Un cop omplert el formulari farem arribar el full per fer el pagament al caixer de la caixa. IMPORTANT: Abans de pagar comproveu que el nom i cognoms estiguin ben escrits. (El DNI apareix com a còdi númeric sense lletres, el NIE amb una R al davant i el passaport amb una P, són codis interns de l'aplicatiu i són del tot correctes).

Un cop  fet el pagament s'ha d'enviar el resguard del pagament escanejat al correu lluisacura@lluisacura.cat.

Us donarem hora per venir a recollir el resguard signat i segellat que té els mateixos efectes legals que el títol. 

Els títols triguen entre 2 i 3 anys a arribar i des de secretaria avisem per tal que els vingueu a buscar.

Consulta i obtenció de certificats amb codi de verificació online

Un cop el títol ha estat expedit pel Ministrerio de Educación i Formación Profesional es pot consultar l'estat del mateix i obtenir un certificat de la seva obtenció amb codi segur de verificació mitjantçant el següent tràmit a la seu electrònica del ministèri.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202363/ficha/202363.html  (Requereix identificació Clave, DNIe o similar)

Nota: és possible obtenir el certificat abans de l'arribada del títol imprès sempre que aquest hagi estat tràmitat pel ministèri.

LA SECRETARIA DEL CENTRE NO POT COMPULSAR TÍTOLS NI ALTRES DOCUMENTS PER A USOS EXTERNS.

Back to Top