Llengües

Oferta Educativa

Mesures Flexibilitzadores

En què consisteix el Servei d’Assessorament en la formació professional del sistema educatiu

 • És un servei que presta el centre educatiu:
 • Prèvia  sol·licitud de la persona interessada
 • De forma personalitzada
 • Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i   expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.
 • Conclou amb l’elaboració i lliurament d’un INFORME D’ASSESSORAMENT
 • L’ INFORME D’ASSESSORAMENT és requisit previ per participar al RECONEIXEMENT ACADÈMIC dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Preu del Servei: 60€

Oferta de places:

Família professional Nivell Nom del cicle Places
AG - Administració i gestió Mitjà CFPM AG10 - Gestió Administrativa 10
AG - Administració i gestió Superior CFPS AGB0 - Administració i finances 10
CM - Comerç i màrqueting Mitjà CFPM CM10 - Activitats comercials 10
CM - Comerç i màrqueting Superior CFPS CMA0 - Gestió de vendes i espais comercials 10
CM - Comerç i màrqueting Superior CFPS CMD0 - Màrqueting i publicitat 10
CM - Comerç i màrqueting Superior CFPS CMB0 - Comerç internacional 10
CM - Comerç i màrqueting Superior CFPS CMC0 - Transport i logística 10

 

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol  rebre assessorament.

Per fer la sol·licitud  al nostre centre Ompliu la sol·licitudSol·licitud

 1. On cop omplerta la sol·licitud cal que l'enviís per correu electrònic a l'adreça: mmarin@lluisacura.cat
 2. Rebràs un correu de confirmació

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: del 03/10/2018 al 14/10/2018. Fora d'aquest termini consulteu la disponibilitat de places

Criteris d’admissió: Els indicats a la normativa

Publicació de les llistes d’admesos:  26/10/2018  en aquesta web

Carta de compromís

Admesos: Presentació de documentació del 31 d'octubre al 4 de novembre

Passeu a recollir el codi de barres a consergeria del centre:

Pagament del servei: Assesorament: 60 €

Es pot fer el pagament amb targeta (targeta de qualsevol entitat) als caixers de "La Caixa" amb el document de codi de barres (que heu obtingut en el centre).

Horari: de 9 h a 13 h i de 16 h a 20 h

Documentació:

 •   Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 •   Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 •   Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 •   Resguard de pagament del preu establert.

 A partir de la presentacio de la documentació s’iniciaran les sessions d’assessorament. Aquestes sessions són obligatòries. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Rebreu un correu o trucada de la persona responsable de fer l’assessorament

Qualsevol dubte el podreu resoldre enviant un correu a l’adreça  següent: mmarin@lluisacura.cat

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

Es realitza un cop fet el procés d'assessorament.

Preu del servei de reconeixement: 18€ per unitat formativa que es vol reconèixer

Per obtenir més informació demaneu-la a: mmarin@lluisacura.cat

Back to Top